Τσιμισκή 118
546 21
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 227 243
email: tsimiski@z-y.gr
Καρδίτσης 8
542 49
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 313 575
email: karditsis@z-y.gr